VLASTIVĚDA 5: KONTROLNÍ PÍSEMNÉ TESTY PRO ŽÁKY 5. ROČNÍKU

Kategorie: PRVNÍ STUPEŇ ZŠ
Téma: KDE BYDLÍM - ČR, PLANETA ZEMĚ, RODINA
Typ: PÍSEMNÉ A KONTROLNÍ PRÁCE
Věková kategorie: 5.TŘÍDA
Jazyk: ČEŠTINA
Datum vytvoření: 28.09.2022
Počet stran: 41

Autor:

225 Kč s DPH

225 Kč bez DPH

POPIS MATERIÁLU:

Materiál je určený pro kontrolu fixace osvojených poznatků a učiva z vlastivědy v 5. ročníku. Lze jej využít bez ohledu na to, jakou konkrétní učebnici nebo pracovní sešit v 5. ročníku využíváte – témata jsou připravena obecně, jejich základní rozdělení vychází z RVP ZV. Žáci si při jeho využití ověří, jaké úrovně osvojení poznatků v daném tématu dosáhli během určitého časového období při výuce vlastivědy. Materiál je připraven na celý školní rok, tzn. kompletní 5. ročník. Každý test má na závěr kolonku hodnocení. Záměrně jsem ji nechala volnou, aby si učitel mohl sám rozhodnout, jakou formu hodnocení zvolí (známka, smajlík, razítko, slovní hodnocení apod.). Může také sloužit jako místo pro sebehodnocení žáka (viz metodika). Testy lze organizačně využít nejen na individuální, ale také hromadnou práci žáků. Může být využit také jako materiál vhodný pro práci dvojic či vícečlenných skupin.

OBSAH: 12 kontrolních písemných testů v oboustranné verzi:

1. Místo, kde žijeme: Naše planeta Země;

2. Místo, kde žijeme: Evropa, její poloha, povrch, podnebí, vodstvo, živočichové a rostliny;

3. Místo, kde žijeme: Česká republika jako součást Evropy;

4. Místo, kde žijeme: Kraje České republiky;

5. Místo, kde žijeme: Slovensko a Polsko;

6. Místo, kde žijeme: Německo a Rakousko;

7. Lidé a čas: Národní obrození v českých zemích, revoluce roku 1848;

8. Lidé a čas: Vznik Rakouska-Uherska, první světová válka;

9. Lidé a čas: Vznik Československého státu, období první republiky;

10. Lidé a čas: Protektorát Čechy a Morava, druhá světová válka;

11. Lidé a čas: Období vlády jedné strany, obnovení demokracie v Československu;

12. Lidé kolem nás: Lidská práva a povinnosti, majetek a jeho vlastnictví, kultura, lidé a Země;

Kompletní učitelská metodika;

Výsledkové listiny

Vlastivěda 5: Kontrolní písemné testy pro žáky 5. ročníku

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme technologie, jako jsou soubory cookie, k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat osobní údaje. Své nastavení můžete spravovat.