PŘÍRODOVĚDA 5: KONTROLNÍ PÍSEMNÉ TESTY PRO ŽÁKY 5. ROČNÍKU

Kategorie: PRVNÍ STUPEŇ ZŠ
Typ: PÍSEMNÉ A KONTROLNÍ PRÁCE
Věková kategorie: 5.TŘÍDA
Jazyk: ČEŠTINA
Datum vytvoření: 30.08.2022
Počet stran: 49

220 Kč s DPH

200 Kč bez DPH

Popis

Materiál je určený pro kontrolu fixace osvojených poznatků a učiva z přírodovědy v 5. ročníku. Lze jej využít bez ohledu na to, jakou konkrétní učebnici nebo pracovní sešit v 5. ročníku využíváte - témata jsou připravena obecně, jejich základní rozdělení vychází z RVP ZV. Žáci si při jeho využití ověří, jaké úrovně osvojení poznatků v daném tématu dosáhli během určitého časového období při výuce přírodovědy. Materiál je připraven na celý školní rok, tzn. kompletní 5. ročník. Každý test má na závěr kolonku hodnocení. Záměrně jsem ji nechala volnou, aby si učitel mohl sám rozhodnout, jakou formu hodnocení zvolí (známka, smajlík, razítko, slovní hodnocení apod.). Může také sloužit jako místo pro sebehodnocení žáka (viz metodika). Testy lze organizačně využít nejen na individuální, ale také hromadnou práci žáků. Může být využit také jako materiál vhodný pro práci dvojic či vícečlenných skupin. OBSAH: 1. Člověk jako součást přírody: Podmínky života na Zemi, neživá příroda, gravitace; 2. Žijeme ve vesmíru: Slunce, Sluneční soustava, Země; 3. Žijeme ve vesmíru: Galaxie, hvězdy, Měsíc, jejich pozorování a zkoumání; 4. Člověk a živá příroda: Rozmanitost života na Zemi, podnebné podmínky a pásy; 5. Podnebné pásy: Tropický a subtropický podnebný pás; 6. Podnebné pásy: Mírný a polární podnebný pás; 7. Člověk jako součást přírody: Třídění živých organismů, jejich život v oceánech a mořích, význam botanické/zoologické zahrady; 8. Člověk a jeho zdraví: Vývoj člověka, základní stavba lidského těla; 9. Člověk a jeho zdraví: Opěrná a svalová soustava; 10. Člověk a jeho zdraví: Oběhová a dýchací soustava; 11. Člověk a jeho zdraví: Trávicí a vylučovací soustava; 12. Člověk a jeho zdraví: Kožní, nervová a smyslová soustava; 13. Člověk a jeho zdraví: Hormonální a rozmnožovací soustava, jednotlivá období lidského života; 14. Člověk ve společnosti: Rodina, soužití mezi lidmi, sociálně-patologické jevy a jejich prevence; 15. Člověk ve společnosti: Dopravní výchova, první pomoc a řešení mimořádných událostí; Kompletní učitelská metodika a výsledkové listiny

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme technologie, jako jsou soubory cookie, k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat osobní údaje. Své nastavení můžete spravovat.