VLASTIVĚDA 4: KONTROLNÍ PÍSEMNÉ TESTY PRO ŽÁKY 4. ROČNÍKU

Kategorie: PRVNÍ STUPEŇ ZŠ
Téma: ČAS, KDE BYDLÍM - ČR, PLANETA ZEMĚ, PRAVĚK, RODINA, STAROVĚK, STŘEDOVĚK
Typ: PÍSEMNÉ A KONTROLNÍ PRÁCE
Věková kategorie: 4.TŘÍDA
Jazyk: ČEŠTINA
Datum vytvoření: 15.09.2022
Počet stran: 50

220 Kč s DPH

200 Kč bez DPH

Popis

Materiál je určený pro kontrolu fixace osvojených poznatků a učiva z vlastivědy ve 4. ročníku. Lze jej využít bez ohledu na to, jakou konkrétní učebnici nebo pracovní sešit ve 4. ročníku využíváte - témata jsou připravena obecně, jejich základní rozdělení vychází z RVP ZV. Žáci si při jeho využití ověří, jaké úrovně osvojení poznatků v daném tématu dosáhli během určitého časového období při výuce vlastivědy. Materiál je připraven na celý školní rok, tzn. kompletní 4. ročník. Každý test má na závěr kolonku hodnocení. Záměrně jsem ji nechala volnou, aby si učitel mohl sám rozhodnout, jakou formu hodnocení zvolí (známka, smajlík, razítko, slovní hodnocení apod.). Může také sloužit jako místo pro sebehodnocení žáka (viz metodika). Testy lze organizačně využít nejen na individuální, ale také hromadnou práci žáků. Může být využit také jako materiál vhodný pro práci dvojic či vícečlenných skupin.OBSAH:15 kontrolních písemných testů v oboustranné verzi:1. Místo, kde žijeme: Naše nejbližší okolí, orientace v krajině a na mapě2. Česká republika: Naše vlast, republika jako demokratický stát3. Česká republika: Obyvatelstvo, povrch a vodstvo4. Česká republika: Podnebí a počasí, půda a zemědělství5. Česká republika: Nerostné suroviny a průmysl6. Česká republika: Doprava, ochrana přírody, cestování po kulturních a přírodních zajímavostech7. Česká republika: Služby, hospodaření a vlastnictví8. Česká republika: Kraje a krajská města, můj kraj9. Lidé a čas: Jak měříme čas a poznáváme dějiny, nejstarší osídlení naší vlasti10. Lidé a čas: Staří Slované, pověsti z počátků našich dějin, Velkomoravská říše11. Lidé a čas: Počátky českého státu, první Přemyslovci12. Lidé a čas: Vznik českého království, Jan Lucemburský a Karel IV.13. Lidé a čas: Jan Hus, České země v době husitské, nástup Habsburků na český trůn14. Lidé a čas: Třicetiletá válka, Marie Terezie a Josef II.15. Lidé kolem nás: Moje rodina, já a ti druzí, etiketa Kompletní učitelská metodikaVýsledkové listiny

Vlastivěda 4: Kontrolní písemné testy pro žáky 4. ročníku

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme technologie, jako jsou soubory cookie, k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat osobní údaje. Své nastavení můžete spravovat.