DĚKUJEME, ZEMĚ – DEN ZEMĚ, OCHRANA PŘÍRODY/RANNÍ VOLNÉ HRY, ŘÍZENÁ ČINNOST

Kategorie: MATEŘSKÁ ŠKOLA
Téma: DEN ZEMĚ, JARO, PLANETA ZEMĚ
Typ: PŘÍPRAVY
Věková kategorie: 1. TŘÍDA, 2.TŘÍDA, KATEGORIE 3-5 LET, PŘEDŠKOLÁCI
Jazyk: ČEŠTINA
Datum vytvoření: 08.04.2024
Počet stran: 34

Autor:

150 Kč s DPH

150 Kč bez DPH

POPIS MATERIÁLU:

Autorský VÝUKOVÝ materiál DĚKUJEME, ZEMĚ – téma DEN ZEMĚ, OCHRANA PŘÍRODY, EKOLOGIE, obsahuje náměty na RANNÍ volné hry, ŘÍZENÉ činnosti + další náměty na aktivity, které jsou doplněny/provázány, autorskými říkankami/slovním doprovodem/veselými písničkami, které zpíváme na známé melodie lidových, či dětských písní. Veškeré aktivity pojí téma oslavy DNE ZEMĚ, OCHRANA PŘÍRODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 

Prostřednictvím nabízených aktivit navodíme téma oslavy svátku DNE ZEMĚ, ochrany životního prostředí. Děti seznamujeme s tímto svátkem, který připadá na 22. dubna. AKTIVITY a diskuze na téma ekologie, Den Země, mají pro předškolní děti velmi cenný výukový charakter. Nabízené činnosti pomáhají dětem lépe pochopit EKOLOGICKÁ témata, jako je TŘÍDĚNÍ odpadu, OCHRANA přírody, PÉČE o rostliny, VYSAZOVÁNÍ STROMKŮ, ŠETŘENÍ ENERGIEMI atd. Děti se učí vážit si PŘÍRODY, planety ZEMĚ a chovat se ohleduplně. Formujeme postoje a hodnoty ve vztahu k ŽIVOTNÍMU prostředí. Posilujeme empatii dětí k živým tvorům, přírodě. Motivujeme děti se o přírodu starat a chránit ji.

Nabízené činnosti rozvíjí u dětí ZÁŽITKOVÝM a HRAVÝM způsobem environmentální povědomí, učí je pečovat o přírodu, chovat se ohleduplně a zodpovědně vůči životnímu prostředí.

 

zdroj obrázků: www.freepik.com, www.pixabay.com

obsah: náměty na RANNÍ volné hry, ŘÍZENÉ činnosti + další náměty na aktivity POHYBOVÉ, SLOVNÍ, HUDEBNĚ-POHYBOVÉ, KONTAKTNÍ, VÝUKOVÉ a další, které jsou provázány říkankami a jednoduchými žertovnými písničkami na téma DEN ZEMĚ: 

1. MY PŘÍRODU RÁDI MÁME (veselá písnička, zpíváme na melodii lidové písně Pekla vdolky + další náměty na aktivity, které zařazujeme v rámci ŘÍZENÉ činnosti)

2. VŠECHNO ROZTŘÍDÍME! (veselá písnička o třídění odpadu + pohybová hra, zpíváme na melodii lidové písně Skákal pes + další náměty na aktivity, které zařazujeme v rámci ŘÍZENÉ činnosti)

3. KAP, KAP, DEŠTÍČEK (veselá, rozpustilá písnička o tom, jak je déšť důležitý a máme z něj radost! Zpíváme na melodii lidové písně Komáři se ženili a doprovázíme pohybem + další náměty na aktivity, které zařazujeme v rámci ŘÍZENÉ činnosti)

4. JAK SE CHRÁNÍ PŘÍRODA (hra s písničkou, zpíváme na melodii lidové písně Pec nám spadla + další náměty na aktivity, které zařazujeme v rámci ŘÍZENÉ činnosti)

5. JAK SÁZÍME STROMEČKY (veselá písnička o tom, jak to probíhá, když sázíme nové stromečky, zpíváme na melodii lidové písně Šel zahradník do zahrady + další náměty na aktivity, které zařazujeme v rámci ŘÍZENÉ činnosti)

6. NA SPÍCÍ SEMÍNKO (pohybová hra s říkankou + další náměty na aktivity, které zařazujeme v rámci ŘÍZENÉ činnosti)

7. NAŠE ZEMĚ DNESKA SLAVÍ (pohybová hra s písničkou, zpíváme na melodii lidové písně Pekla vdolky + další náměty na aktivity, které zařazujeme v rámci ŘÍZENÉ činnosti)

8. CO SI ZPÍVÁ ZEMĚ (veselá písnička o naší Zemi pro uvítání nového dne, zpíváme na melodii lidové písně Okolo Frýdku cestička + další náměty na aktivity, které zařazujeme v rámci ŘÍZENÉ činnosti)

9. CO SI ZPÍVÁ STROM (veselá pohybová písnička, zpíváme na melodii dětské písně Hlava, ramena + další náměty na aktivity, které zařazujeme v rámci ŘÍZENÉ činnosti)

10. VŠECHNO NEJLEPŠÍ, ZEMĚ! (písnička k svátku naší planety Země – uvítací písnička, zpíváme na melodii známé dětské písně If you are happy and you know it + další náměty na aktivity, které zařazujeme v rámci ŘÍZENÉ činnosti)

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme technologie, jako jsou soubory cookie, k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat osobní údaje. Své nastavení můžete spravovat.