POEZIE: PRACOVNÍ LISTY S ŘEŠENÍM

Kategorie: DRUHÝ STUPEŇ ZŠ
Typ: PRACOVNÍ LISTY
Věková kategorie: 6.TŘÍDA, 7.TŘÍDA, 8.TŘÍDA, 9.TŘÍDA
Jazyk: ČEŠTINA
Datum vytvoření: 10.08.2022
Počet stran: 76

Autor:

65 Kč s DPH

65 Kč bez DPH

POPIS MATERIÁLU:

38 PRACOVNÍCH LISTŮ K VÝUCE I OPAKOVÁNÍ VERŠOVANÝCH ÚTVARŮ (+ kopie s řešením) 

Materiál připravuje též na přijímací zkoušky.
Pracovní listy lze vytisknout jako komplexní pracovní sešit i jako stránku / dvojstránku zaměřenou na dané téma / žánr.
Obsah je seřazen dle literárních žánrů (přehled - viz náhledové obrázky).

Využití:výuka i opakování žánrů a útvarů z okruhu poezie, příprava k přijímačkám, maturitě, podklady do výuky, rozšiřování slovní zásoby, orientace v textu a porozumění textu, aplikace odborného textu na umělecký, posuzování pravdivosti výroků.

Materiál probírá tyto jevy: akrostich, autorská píseň, balada (parodie), balada sociální, tradiční, villonská, duchovní a světská píseň, epigram, epitaf, epos, hádanky, haiku, hymnus, kaligram, kancionál, koleda, kramářská píseň, kuplet, libreto, lidová píseň, limerik, modlitba, óda, poema, poezie (Beat Generation), protestsong, romance, ruské byliny, sonet, ukolébavka, žalozpěvy.

Obsažená literární teorie a terminologie: eufemismus, druhy rýmů, rýmové schéma, refrén, repetice, verš, sloka, alegorie, symbol, anafora, epifora, přirovnání, aliterace, protagonista, asonance, personifikace, epiteton, pointa, hyperbola, analogie, ironie, epanastrofa, motiv, téma, apoziopeze, synekdocha, perifráze, parodie, kontrast, epizeuxis, řečnická otázka, litotes, gradace, polysyndeton, analogie, onomatopoie, oxymóron, intermezzo

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme technologie, jako jsou soubory cookie, k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat osobní údaje. Své nastavení můžete spravovat.