ZÁPIS DO ŠKOLY - 16 AKTIVIT - 9 STANOVIŠŤ

Kategorie: MATEŘSKÁ ŠKOLA
Téma: ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
Typ: PRACOVNÍ LISTY
Věková kategorie: 1. TŘÍDA, PŘEDŠKOLÁCI
Jazyk: ČEŠTINA
Datum vytvoření: 04.04.2024
Počet stran: 16

Autor:

50 Kč s DPH

50 Kč bez DPH

POPIS MATERIÁLU:

Představte si zápis do první třídy, který je nejen důkladný a informativní, ale také inspirativní a motivující pro děti i jejich rodiče. Naše konceptuálně promyšlené stanoviště, kombinující 16 aktivit rozložených do 9 tematických oblastí, je navrženo tak, aby poskytovalo komplexní pohled na individuální schopnosti a předpoklady každého dítěte. Tento přístup vám umožní být hvězdami v očích rodičů díky poskytnutí cenných informací a zpětné vazby, které jsou klíčové pro úspěšný start dítěte ve školním prostředí.

Vítejte u zápisu, který nejen poskytuje dětem zábavný a podnětný zážitek, ale také rodičům přináší cenné informace a komplexní zpětnou vazbu o připravenosti jejich dítěte na školní docházku. S 16 interaktivními aktivitami rozdělenými do 9 tematických stanovišť jsme připraveni odhalit a podpořit potenciál každého dítěte, poskytnout rodičům klíčové informace a doporučit konkrétní kroky pro další rozvoj. Připravte se na zápis, který promění obavy z neznámého ve vzrušení z nových objevů.

Jak to funguje?

Na každém ze stanovišť čekají na děti předem připravené aktivity, které jsou navrženy tak, aby hravou formou testovaly a rozvíjely jejich schopnosti v širokém spektru oblastí - od jemné motoriky přes matematické myšlení až po sociální dovednosti.

Každý úkol se zaměřuje na specifickou oblast a využívá přitom zábavné a interaktivní metody. Pojďme si je rozepsat:

 1. Vytleskání slov a tvoření trojic podle počtu slabik: Děti budou tleskat ke každé slabice slova, čímž si osvojí rozpoznávání a členění slov na slabiky. Následně seřadí slova do trojic tak, aby každé slovo v trojici mělo stejný počet slabik.

 2. Hledání dvojic slov se stejným počátečním zvukem: Cílem je rozpoznat a přiřadit k sobě slova, která začínají na stejnou hlásku, což podporuje fonematické uvědomění.

 3. Identifikace předmětů na obrázcích: Děti budou vyhledávat a pojmenovávat předměty podle kategorií (hudební nástroj, zvíře, nápoj, ovoce, oblečení, hračka), což rozvíjí schopnost kategorizace.

 4. Rozlišování barev: Úkol zaměřený na identifikaci a počítání předmětů podle jejich barvy, konkrétně modré a zelené.

 5. Třídění podle tvarů: Děti se učí rozpoznávat a pojmenovávat různé tvary a třídit předměty podle nich.

 6. Přiřazování podle čísel a množství: Rozvíjí numerické dovednosti dětí tím, že je nutí přiřadit k sobě kartičky s čísly a odpovídajícím počtem prvků.

 7. Porovnávání množství a doplňování: Cvičení na porovnávání množství peněz a jejich vyrovnání mezi dvěma prasátky pomocí kreslení.

 8. Třídění ovoce a zeleniny podle barev: Zdokonaluje schopnost rozlišovat barvy a kategorizovat předměty podle nich.

 9. Třídění ovoce a zeleniny: Podobně jako předchozí úkol, ale s důrazem na samotnou kategorizaci.

 10. Pojmenování povolání a roztřídění obrázků: Podporuje slovní zásobu a porozumění různým povoláním, zároveň rozvíjí schopnost rozlišovat pohlaví postav na obrázcích.

 11. Seřazení postav podle velikosti a pohlaví: Zlepšuje prostorové vnímání a rozlišování mezi mužskými a ženskými postavami.

 12. Prostorové představy: Děti si procvičují prostorové vztahy a umístění postav vůči sobě.

 13. Hledání správného stínu: Rozvíjí vizuální diskriminaci a pozornost k detailům.

 14. Dokreslování polovin obrázků: Podporuje symetrii, pozornost k detailu a jemnou motoriku.

 15. Vedení dráhy pro kachničku, žabku a motýlka: Cvičení na sledování a dokončení cesty, které zlepšuje motorické dovednosti a plánování.

 16. Hledání detailů ve velkém obrázku: Rozvíjí pozornost k detailu a schopnost soustředit se na specifické prvky v rámci většího obrazu.

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme technologie, jako jsou soubory cookie, k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat osobní údaje. Své nastavení můžete spravovat.