VALENTÝNSKÁ STEZKA

Kategorie: MATEŘSKÁ ŠKOLA
Téma: VALENTÝN
Typ: STEZKA
Věková kategorie: KATEGORIE 0-3 ROKY, KATEGORIE 3-5 LET, PŘEDŠKOLÁCI
Jazyk: ČEŠTINA
Datum vytvoření: 27.01.2024
Počet stran: 14

Autor:

45 Kč s DPH

45 Kč bez DPH

POPIS MATERIÁLU:

Valentýnská stezka je navržena tak, aby podporovala a rozvíjela několik klíčových kompetencí u dětí ve věku předškolního a raného školního věku.

Tyto kompetence zahrnují:

JEMNÁ MOTORIKA: Aktivity, jako je skládání obrázků a vybarvování, podporují rozvoj jemné motoriky a koordinaci ruky a oka.

JAZYKOVÝ ROZVOJ: Úkoly spojené s rozpoznáváním hlásek, počítáním slabik a práce s názvy obrázků posilují jazykový rozvoj a fonetické dovednosti.

VIZUÁLNÍ PERCEPCE: Hledání stínů, odlišností mezi obrázky a počítání balónů rozvíjí vizuální vnímání a schopnost detailního pozorování.

ORIENTAČNÍ DOVEDNOSTI: Aktivity spojené s hledáním cesty ke kreslenému balónu mezi mraky posilují orientační dovednosti a povědomí o prostoru.

LOGICKÉ MYŠLENÍ A POROZUMĚNÍ: Úkoly jako spojování dvojic zvířat, hledání rozdílů mezi obrázky a seřazování karet podle počtu balónů podporují rozvoj logického myšlení a schopnost řešení problémů.

SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI: Spolupráce na některých úkolech může podporovat rozvoj sociálních dovedností, jako je sdílení a vzájemná komunikace.

Obsahuje 6 stanovišť:

1. Na stanovišti "Slož valentýnské balóny" děti skládají rozstříhané obrázky valentýnských balónů. Podle věku dostávají různě rozstříhané části obrázků - poloviny, čtvrtiny nebo osminy balónů. Jejich úkolem je poskládat tyto části dohromady a vytvořit celé balónky.

2. Na stanovišti "Sluchová hra s obrázky" děti poslouchají názvy obrázků a plní úkoly spojené s rozpoznáváním hlásek. Děti ve věku 3-4 let vytleskávají názvy obrázků, zatímco ty ve věku 4-5 let spočítají slabiky a určí první slabiku. Děti ve věku 5-6 let identifikují první hlásku ve slově a hledají dvojice obrázků, které začínají na stejnou hlásku.

3. Na stanovišti "Hledání stínů a poznávání zvířat" děti vyhledávají odpovídající stíny pro šest obrázků. Děti ve věku 3-4 let se zaměřují na hledání stínů, děti ve věku 4-5 let hledají stíny a pojmenovávají zvířata na obrázcích. Děti ve věku 5-6 let provádějí tyto úkoly a navíc identifikují, které dvojice zvířat logicky souvisí podle toho, kde žijí.

4. Na stanovišti "Hledání rozdílů mezi obrázky" děti porovnávají dva obrázky a hledají odlišnosti mezi nimi. Úkol se liší podle věku: děti ve věku 3-4 let hledají 3 rozdíly, děti ve věku 4-5 let hledají 5 rozdílů a děti ve věku 5-6 let hledají 7 rozdílů. Cílem je podnítit jejich pozornost, vizuální vnímání a schopnost detailně porovnávat obrázky.

5. Na stanovišti „cesta mezi mraky! mají děti za úkol najít cestu ke kreslenému balónu mezi mraky. Úkoly se liší podle věku:

•3-4 roky: Hledají jednoduchou trasu k balónu.

•4-5 let: Mají za úkol najít cestu ke kreslenému balónu s několika zákrutami a odbočkami.

•5-6 let: Hledají cestu k balónu s různými obtížnými cestičkami a křižovatkami.

6. Šesté stanoviště rozvíjí početní představy: Děti na tomto stanovišti mají za úkol seřadit karty s balóny podle počtu. Úkol se liší podle věku:

3-4 roky: Děti jednoduše seřazují karty od nejméně balónů po nejvíce balónů.

4-5 let: Děti seřazují karty a zároveň přiřazují k počtu balónů podle vizuálního znázornění na kartách.

5-6 let: Děti seřazují karty a přiřazují k počtu balónů na základě číselného označení na každé kartě.

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme technologie, jako jsou soubory cookie, k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat osobní údaje. Své nastavení můžete spravovat.