OPAKOVÁNÍ Z MA SE SEBEHODNOCENÍM NA POČÁTKU 5. ROČNÍKU (LESY NÁPADŮ)

Kategorie: PRVNÍ STUPEŇ ZŠ
Téma: ZPÁTKY DO ŠKOLY
Typ: PÍSEMNÉ A KONTROLNÍ PRÁCE
Datum vytvoření: 08.08.2022
Počet stran: 20

Autor:

55 Kč s DPH

55 Kč bez DPH

POPIS MATERIÁLU:

použití: numerace do milionu, písemné algoritmy (sčítání, odčítání, násobení, dělení), rozvinutý zápis čísla, číslo a jeho zobrazení, porovnávání čísel, slovní úlohy, zlomky, převody jednotekOBSAH MATERIÁLU:4 oboustranné pracovní listy s řešením zejména početních úloh a sebehodnocením pro žákyPL1: numerace do milionu – pamětné sčítání, odčítání, násobení a dělení, porovnávání čísel, písemné + - x :, zobrazení čísla na číselné ose, řazení čísel podle velikostiPL2: čísla do milionu – čísla zadaná slovně a zapsaná číslicemi, rozvinutý zápis čísel, čísla hned před/hned za, čísla o n větší/menší, řády čísel (J, D, S …)PL3: zlomky- dělení celku na části, zápis vybarvené části celku zlomkem, výpočet části z celku, sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelemPL4: geometrie, převody jednotek– základní pojmy – bod, přímka, úsečka, konstrukce kružnice, obdélníku a čtverce, výpočet obvodu a obsahu (čtverec a obdélník), převody jednotek – délka, hmotnost, objem, čas UŽITÍ MATERIÁLU:Materiál je vhodný pro opakování učiva matematiky ze 4. ročníku v průběhu měsíce září. Na každý týden je vypracován jeden list.Jedná se o pracovní listy se sebehodnocením.Slouží ke zjištění znalostí žáků.Doporučuji tyto testy nehodnotit, ale pouze je využít pro formativní hodnocení žáků – zvládl/nezvládl, doporučení a tipy pro další vzdělávání …

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme technologie, jako jsou soubory cookie, k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat osobní údaje. Své nastavení můžete spravovat.