OPAKOVÁNÍ Z ČJ SE SEBEHODNOCENÍM NA POČÁTKU 5. ROČNÍKU (LESY NÁPADŮ)

Kategorie: PRVNÍ STUPEŇ ZŠ
Téma: ZPÁTKY DO ŠKOLY
Typ: PÍSEMNÉ A KONTROLNÍ PRÁCE
Datum vytvoření: 08.08.2022
Počet stran: 21

Autor:

55 Kč s DPH

55 Kč bez DPH

POPIS MATERIÁLU:

použití: podstatná jména, slovesa, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, slovní druhy, shoda přísudku s podmětem, vyjmenovaná slova, předpony a předložky, stavba slovaOBSAH MATERIÁLU:4 oboustranné pracovní listy s řešením a sebehodnocením pro žákyPL1: podstatná jména – vyhledání podstatných jmen, mluvnické kategorie, vzory podst. jmen, pravopis koncovek, synonymaPL2: slovesa – vyhledání slovesných tvarů, mluvnické kategorie, shoda Př s PoPL3: stavba slova, předpony a předložky - vyznačení částí slova, tvorba slov, pravopis předpon a předložek, ě/jePL4: vyjmenovaná slova a slovní druhy – pravopis VS a slov příbuzných, tvorba vět s VS, znalost VS UŽITÍ MATERIÁLU:Materiál je vhodný pro opakování učiva českého jazyka ze 4. ročníku v průběhu měsíce září. Na každý týden je vypracován jeden list.Jedná se o pracovní listy se sebehodnocením.Slouží ke zjištění znalostí žáků.Doporučuji tyto testy nehodnotit, ale pouze je využít pro formativní hodnocení žáků – zvládl/nezvládl, doporučení a tipy pro další vzdělávání …

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme technologie, jako jsou soubory cookie, k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat osobní údaje. Své nastavení můžete spravovat.